Get Adobe Flash player
Medyadan
Ara?t?rma Sorumuz
Ferforje sanat?n? a?a??dakilerden hangisi daha iyi tan?mlamaktad?r.
 
Şu anda 12 konuk çevrimiçi
Turkish Arabic Azerbaijani English German Greek Russian
Bina d???nda kullan?lan rnler d?? mekan rnleri s?n?f?na girdi?inden atmosfer ko?ullar?na ve iklim de?i?ikliklerinden Ya?mur, nem, s?cak, gne? vb. sebeplerle olumsuz etkilenirler. Bu nedenle d?? mekan rnleri iin kullan?lacak malzemeler, hava ?artlar?na, rme ve paslanmaya dayan?kl? olmak zorundad?r.

As?l anlam? dekoratif demir olan ferforje kelimesi halk dilinde ferforje, ferforge, perforje, perforge gibi farkl? sylemlerde ifade edilmektedir.

ADA FERFORJE; Tm Ferforje ve Alminyum-Paslanmaz elik modelleri ile binan?z ve bina evreniz daha ??k, daha kullan??l?, daha sa?lam ve daha modern olur.

Ayr?ca farkl? seeneklerimizle, her zevke ve bteye uygun Ferforje ve Alminyum-Paslanmaz elik retimleri; ADA FERFORJE personelinin usta elleri taraf?ndan zme kavu?turulmaktad?r.

Ankarada Ferforje ve Alminyum-Paslanmaz elik denince ADA FERFORJE Ferforje ve Alminyum-Paslanmaz elik modelleri gelir.

Y?llar?n Demir Sanat Ustas? olan avu? Gner; bugne kadar sanat?yla yceltti?i firmalardan ayr?larak kendi sanat atlyesi olan ADA FERFORJE isimli atlyesinde faaliyete ba?layarak sizleri byleyen sanat ?aheserleri ile yeniden bulu?turmu?tur.

Ate?in ba?r?nda kor olan demirin sanat? ve teknolojiyle birle?mesinin ad?d?r ADA FERFORJE.

Demirin Dekor'a dn?t? noktad?r ADA FERFORJE.

Dekor'a dn?ecekse e?er ATE?TE SINANMALI DEM?R.

ADA FERFORJE (avu? Gner)